Výzkum a vývoj – plánovaný program Doprava 2020+

08.05.2019 - Technologická agentura České republiky vyčlenila finanční prostředky i na oblast dopravy. Dalším programem na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti dopravy je program Doprava 2020+. Hlavním cílem programu je prostřednicSpecifickými cíli programu je: udržitelná doprava; bezpečná a odolná doprava a dopravní infrastruktura; automatizace, digitalizace, navigační a družicové systémy. Očekávaná výše podpory bude 80 % z celkových způsobilých výdajů. Uchazeči o podporu mohou být podniky, organizace pro výzkum a šíření znalostí a další fyzické osoby a právnické osoby veřejného i soukromého práva. Program je stanoven v letech 2020 – 2023 s tím, že první veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích na výběr projektů bude vyhlášena již v tomto roce 2019.
 


« Aktuality

Výzkum a vývoj – plánovaný program Doprava 2020+

 

› | Výzkum a vývoj – plánovaný program Doprava 2020+

© 2019 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz