Výstupy projektu INKA – realizované Technologickou agenturou ČR

25.08.2016 - Technologická agentura ČR zveřejnila na svém portále hlavní závěry ověřovacích analýz projektu INKACílem projektu „INKA – Inovační kapacity 2014+“ je vytvoření metodiky pro mapování inovačního prostředí v České republice v letech od 2014 až do minimálně 2020. Výsledkem mapování inovačního prostředí v kontextu jeho postupného vývoje je doporučení (či přímo stanovení ukazatelů) jak zohlednit (nastavit) charakter podpor a jiných podpůrných opatření v oblasti Výzkumu, vývoje a inovací.

Současně je předmětem také zjišťování inovačního potenciálu a absorpční kapacity subjektů v oblasti výzkumu, vývoje a inovací pro příští léta a vůči těmto subjektům získat ukazatele, které mohou dopomoci určit či doporučit volbu vhodných nástrojů intervence (podpor) pro dotační politiku (z národních i evropských zdrojů), případně ukázat také zpětnou vazbu mezi intervencí a jejím dopadem. Celý tento popsaný proces sledování ukazatelů je žádoucí také z pohledu nastavování efektivity podpor inovací. Takto popsaný cíl je dlouhodobý.

Na webu www.tacr.cz naleznete hlavní závěry prvotních ověřovacích analýz.
 


« Aktuality

Výstupy projektu INKA – realizované Technologickou agenturou ČR

 

› | Výstupy projektu INKA – realizované Technologickou agenturou ČR

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz