Vyhlášení III. Výzvy programu OP PIK Inovace.

15.12.2016 - Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (MSP), velké podniky (VP).Plánovaná alokace výzvy: 5 000 000 000 Kč (pro VP maximálně do výše 20 % alokace)

Výzva je zaměřena na inovační výkonnost domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací. Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy.

Podporovanými aktivitami jsou:

  1. produktová inovace (zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb),
  2. procesní inovace (zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb),
  3. organizační inovace (zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavedení nových informačních systémů),
  4. marketingová inovace (zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím změny v designu nebo v balení produktu nebo zavedení nových prodejních kanálů.
Datum zpřístupnění žádosti o podporu v IS KP14+: 28. 11. 2016
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 01. 2017
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 18. 04. 2017
 
 
 
 


« Aktuality

Vyhlášení III. Výzvy programu OP PIK Inovace.

 

› | Vyhlášení III. Výzvy programu OP PIK Inovace.

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz