V LEDNU 2018 BUDOU VYHLÁŠENÉ VÝZVY NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, V BŘEZNU 2018 PAK NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

06.12.2017 - Ministerstvo pro místní rozvoj, které má na starosti Integrovaný regionální operační program, informovalo o přesunutí vyhlášení výzev na sociální bydlení z listopadu 2017 na leden 2018.Stále probíhají jednání s Evropskou komisí o úpravách povinné doby udržitelnosti a také o novém modelu výpočtu dotace v režimu veřejné podpory, který by měl být výrazně výhodnější, než jak tomu bylo u proběhlých výzev č. 34 a 35. Z tohoto důvodu se může očekávaný termín vyhlášení nových výzev ještě změnit.

U výzev na rozvoj sociálních služeb, které budou vyhlášeny podle harmonogramu výzev v březnu 2018, budou omezeny podporované sociální služby, a to z důvodu omezených finančních prostředků.
Podpořeny budou tyto sociální služby:

  • Domovy se zvláštním režimem (komunitního typu podle nově nastavených standardů MPSV)
  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
  • Chráněné bydlení
  • Osobní asistence
  • Denní stacionáře
  • Týdenní stacionáře
  • Azylové domy
 Ostatní sociální služby je možné financovat v rámci výzev č. 60 Sociální infrastruktura ITI, č. 61 Sociální infrastruktura IPRÚ a č. 62 Sociální infrastruktura – Komunitně vedený místní rozvoj CLLD.


« Aktuality

V LEDNU 2018 BUDOU VYHLÁŠENÉ VÝZVY NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, V BŘEZNU 2018 PAK NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

 

› | V LEDNU 2018 BUDOU VYHLÁŠENÉ VÝZVY NA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ, V BŘEZNU 2018 PAK NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz