Setkání podnikatelů s experty Ministerstva průmyslu a obchodu

02.09.2015 - Hospodářská komora České republiky organizuje spolu se společností Asistenční centrum, a.s sérii konzultační setkání podnikatelů s experty Ministerstva prů Semináře byly postupně realizovány v Pardubicích, Praze, Brně, Ostravě a Ústí nad Labem. 

Účastníci konzultačních setkání měli možnost se seznámit nejen s aktuálními dotačními výzvami pro podnikatele z OPPIK ale i s dalšími dotačními možnostmi. Účastníci získali praktické rady pro žadatele a seznáili se se změnami od předchozích výzev, nejčastějšími chybami při podávání dotační žádostí a při realizací projektů. S právními experty advokátní kanceláře Zrůstek, Lůdl a partneři bylo konzultováno i téma právní ochrany příjemců a případné dopady nesprávně realizovaného projektu.
Část setkání byla vždy vyhrazena pro diskuzi účastníků s experty MPO, kteří se na přípravě dotací podílejí. Během setkání společně s podnikateli živě diskutuvali nad vhodným nastavením podmínek dotací, potřebách podnikatelů, jejich konkrétních záměrech a získávají podnětnou zpětnou vazbu od předkladatelů projektů. S experty ze společnosti Asistenční centrum, a.s. mohli účastníci prakticky prodiskutovat své konkrétní otázky k přípravě a realizaci projektů.
Firmy tuto možnost konzultací a diskuse pozitivně oceňunili, jejich zájem přesáhl kapacitu konzultačních setkání, a proto zvažujeme setkání v některých městech zopakovat. 


« Aktuality

Setkání podnikatelů s experty Ministerstva průmyslu a obchodu

 

› | Setkání podnikatelů s experty Ministerstva průmyslu a obchodu

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz