Prodloužení příjmu registračních žádostí do programu OP PIK Partnerství znalostního transferu

25.08.2015 - S ohledem na nízké množství podaných předběžných žádostí do programu OP PIK Partnerství znalostního transferu se Ministerstvo průmyslu a obchodu rozhodlo prodloužit termín příjmu předběžných žádostí. Původní termín příjmu předběžných žádostí měl být ukončProgram je zcela nový a nikdy dříve nebyl v rámci prostředí ČR realizován. Cílem je posílit mobilitu a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou prostřednictvím účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v daném podniku. Absolvent se musí podílet na zlepšování výrobních procesů, nebo se může účastnit výzkumu a vývoje vedoucího k vytvoření nových produktů nebo služeb, popř. realizovat činnosti vedoucí ke zlepšení podnikových procesů.
Náklady spojené se zaměstnaneckým poměrem a činnostmi daného absolventa lze hradit z velké části z dotace, která může činit až 70%. Absolvent tak pracuje pod vedením pracovníka daného podniku a dohlíží na něj akademický pracovník z příslušné VŠ.
Tento program tak poprvé v ČR umožňuje zaměstnat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu s minimálními náklady, umožnit osvojit si činnosti v dané organizaci a získat tak kvalifikovanou pracovní sílu pro znalostně náročné činnosti, přičemž tento absolvent se může po ukončení projektu stát plně kvalifikovaným pracovníkem podniku.  
Více informací, týkajících se příjemců, výše podpory, specifikace způsobilých výdajů a další, naleznete na www.asistencnicentrum.cz
 


« Aktuality

Prodloužení příjmu registračních žádostí do programu  OP PIK Partnerství znalostního transferu

 

› | Prodloužení příjmu registračních žádostí do programu OP PIK Partnerství znalostního transferu

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz