Posledních 200 milionů na zlepšení přírody a krajiny z OPŽP 2007-2013

08.06.2015 - V poslední LXVI. výzvě z končícího OP Životní prostředí 2007-2013 je na projekty na podporu biodiverzity, obnovu krajinných struktur, úpravu vodního režimu krajiny, regeneraci urbanizované krajiny atd. připraveno celkem 200 mil. Kč.Tyto prostředky dokázalo MŽP spolu se Státním fondem životního prostředí ČR v dobíhajícím období OPŽP 2007-2013 najít díky každodenní intenzivní práci se stovkami ještě rozpracovaných projektů, které je nutné pro zdárné proplacení dotací dokončit do konce letošního roku. Ministerstvo a Fond se snaží využít každé euro z fondů EU, které se uvolní poté, co někteří žadatelé sami odstupují od realizace projektu, např. proto, že nejsou schopni dodržet lhůtu realizace.
LXVI. výzva je určena pro žadatele s projekty, jež podporují biodiverzitu, obnovu krajinných struktur, optimalizaci vodního režimu krajiny, regeneraci urbanizované krajiny a prevenci sesuvů, skalních zřícení a monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a také hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů, včetně zdrojů podzemních vod.
Příjem žádostí o dotaci začal 2. června a skončí 19. června 2015. Vzhledem ke krátké době na podání žádostí bude možné některé vybrané přílohy doručit na Státní fond životního prostředí ČR až měsíc po ukončení příjmu žádostí.
 
Zdroj: www.opzp.cz
 


« Aktuality

Posledních 200 milionů na zlepšení přírody a krajiny z OPŽP 2007-2013

 

› | Posledních 200 milionů na zlepšení přírody a krajiny z OPŽP 2007-2013

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz