Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 1 – Excelentní výzkum

22.02.2016 - Dne 9. února 2016 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa 1 – Excelentní výzkum.Cílem výzvy je podpořit problémově orientovaný výzkum interdisciplinárního charakteru, který napomůže efektivnímu využití výzkumných center a iniciuje dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu z hlediska jeho originality a praktických dopadů.

Podporovány budou následující aktivity – Podpora výzkumu, který dosáhne svou kvalitou a originalitou mezinárodní excelence, Dobudování, rekonstrukce či upgrade infrastruktury (materiální, technická a informační podpora), Budování nového VaV centra na území hl. města Prahy, Rozvoj výzkumných týmů (včetně rozšíření o domácí či zahraniční pracovníky), Rozvoj internacionalizace (posílení spolupráce s alespoň jednou přední organizací pro výzkum a šíření znalostí v zahraničí). Podporována je také aktivita řízení projektu

V rámci programu lze uplatnit osobní výdaje, výdaje na stroje a zařízení, hardware a osobní vybavení, dlouhodobý nehmotný majetek, nákup služeb, cestovní náhrady a další. 

Hodnocení výzva je dvoukolové. Příjem žádostí pro 1. kolo je v termínu od 8. 2. 2016 do 10. 6. 2016 (do 14 hod.). Příjem žádostí pro 2. kolo je v termínu od 11. 11. 2016 do 17. 2. 2017 (do 14 hod.). Alokace na výzvu je ve výši 6 mld. Kč.

Více informací o vyhlášené výzvě naleznete na www.msmt.cz.
 


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV  Prioritní osa 1 – Excelentní výzkum

 

› | Oznámení o vyhlášení výzvy OP VVV Prioritní osa 1 – Excelentní výzkum

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz