Oznámení o vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu EPSILON

30.05.2018 - Dne 18. května 2018 vyhlásila Technologická agentura ČR výsledky vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu EPSILON vyhlášené dne 28. února 2018.Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.
Musí být naplněny výzkumné cíle a podoblasti podprogramů v souladu s národními a resortními prioritami VaVaI. Jedná se o následující prioritní oblasti VaVaI: Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech; Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů a Prostředí pro kvalitní život. Podmínky veřejné soutěže splnilo a do dalšího hodnocení postupuje 278 návrhů projektů z celkového počtu 300 návrhů projektů, které byly podány do této veřejné soutěže.


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu EPSILON

 

› | Oznámení o vyhlášení výsledků vyhodnocení splnění podmínek 4. veřejné soutěže programu EPSILON

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz