Oznámení o vyhlášení 3. veřejné soutěže programu EPSILON

13.03.2017 - Dle informací Technologické agentury ČR by 3. veřejná soutěž programu EPSILON měla být vyhlášena 4. dubna 2017.Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Musí být naplněny výzkumné cíle a podoblasti podprogramů v souladu s národními a resortními prioritami VaVaI. Jedná se o následující prioritní oblasti VaVaI: Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech; Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů a Prostředí pro kvalitní život.

Pro 3. veřejnou soutěž programu EPSILON je vytvořena nová struktura elektronické přihlášky, resp. návrhu projektu, která je zaměřena na aplikační a tržní uplatnění řešení projektu. Na komerční potenciál je zacílena i hodnoticí kritéria, zejména bodovaná a bonifikační kritéria.

Pro 3. veřejnou soutěž programu EPSILON je stanovena maximální míra podpory za projekt 60 % celkových uznaných nákladů a nebude dále navyšována.

Více informací o připravované 3. veřejné soutěži programu EPSILON naleznete na www.tacr.cz.
 


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení 3. veřejné soutěže programu EPSILON

 

› | Oznámení o vyhlášení 3. veřejné soutěže programu EPSILON

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz