Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu EPSILON

17.03.2016 - Dne 15. března 2016 vyhlásila Technologická agentura ČR 2. veřejnou soutěž programu EPSILON.Cílem programu je podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Musí být naplněny výzkumné cíle a podoblasti podprogramů v souladu s národními a resortními prioritami VaVaI.

Projekty lze předkládat do 3 podprogramů: Znalostní ekonomika; Energetika a materiály a Životní prostředí.

Žadateli mohou být podnikatelské subjekty i výzkumné organizace. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 3 mil. EUR a maximální míra podpory na jeden projekt činí 60 %, resp. 80 % v případě specifických oblastí v podprogramu Životní prostředí.

V rámci programu lze uplatnit osobní náklady, investice do nákupu DHM a DNM, náklady na subdodávky, ochranu práv duševního vlastnictví, materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na provoz, opravy a údržbu, cestovné a stipendia, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady.

Příjem žádostí je v termínu od 16. 3. 2016 do 27. 4. 2016. Pro první dva roky řešení (2016 a 2017) bude v rámci této veřejné soutěže rozděleno 700 mil. Kč.

Více informací o 2. veřejné soutěži programu EPSILON naleznete na www.tacr.cz


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu EPSILON

 

› | Oznámení o vyhlášení 2. veřejné soutěže programu EPSILON

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz