Oznámení o vyhlášení 1. výzvy programu Aplikace - OPPIK

08.07.2015 - Dne 26. 6. 2015 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. výzvu programu Aplikace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)Program Aplikace je zaměřen na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Žadatelem může být podnik se sídlem v ČR (realizace projektu musí být mimo hl. m. Prahu) nebo organizace pro výzkum a šíření znalostí. Podnik může do programu žádat samostatně, zatímco organizace pro výzkum a šíření znalostí může být pouze spolužadatelem jako součást konsorcia, kde je zastoupen minimálně jeden podnik.

V rámci programu lze uplatnit osobní náklady, náklady na přístroje, nástroje a vybavení, náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, náklady na poradenské a rovnocenné služby, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady jako např. materiál.  

Příjem předběžných žádostí je v termínu od 26. 6. 2015 do 30. 9. 2015. Příjem plných žádostí je následně v termínu od 1. 10. 2015 do 30. 11. 2015. Plánovaná alokace na výzvu je 2 mld. Kč.
Více informací, týkajících se příjemců, výše podpory, specifikace způsobilých výdajů a další, naleznete na www.asistencnicentrum.cz.  


« Aktuality

Oznámení o vyhlášení 1. výzvy programu Aplikace - OPPIK

 

› | Oznámení o vyhlášení 1. výzvy programu Aplikace - OPPIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz