OP ZAMĚSTNANOST UMOŽNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ROZVINOUT AKTIVITY SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ V ČR

03.09.2015 - Na začátku září byly v rámci Operačního programu Zaměstnanost vyhlášeny Výzvy č. 03_15_027 a 03_15_028.Výzvy č. 03_15_027 a 03_15_028 jsou zaměřené na orgány veřejné správy a podporu jejich schopnosti přijímání opatření vyplývající z Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 – 2020. Tato opatření mohou být směrována jak na věcnou agendu, kterou má daná instituce v gesci, tak na její vlastní fungování z hlediska personálního a organizačního.

Konkrétně budou moci být realizovány aktivity jako např. systémové zavedení nástrojů na vyrovnání zastoupení žen ve vedoucích a rozhodovacích pozicích, tvorba analýz, odborných studií a metodik týkajících se situace žen a mužů, osvětové kampaně týkající se situace žen a mužů a genderových rozdílů v tematických oblastech příslušejících jednotlivým organizacím, vzdělávání zaměstnanců v rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu, tvorba diversifikovaných strategií, akčních plánů a metodik v oblasti rovnosti žen a mužů pro organizace zřizované jednotlivými organizacemi a mnohé další aktivity.
Oprávněnými žadateli v těchto výzvách jsou kraje, obce, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a veřejné výzkumné instituce.
Zajímají Vás podrobnosti či informace k jiným výzvám? Neváhejte a kontaktujte nás! Podrobnější informace k výše uvedeným a dalším výzvám naleznete též na portálu ESF v ČR


« Aktuality

OP ZAMĚSTNANOST UMOŽNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ROZVINOUT AKTIVITY SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ V ČR

 

› | OP ZAMĚSTNANOST UMOŽNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVĚ ROZVINOUT AKTIVITY SMĚŘUJÍCÍ K POSÍLENÍ ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ V ČR

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz