OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ ROZVOJ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PRO VEŘEJNOST I PODNIKY

10.12.2015 - V polovině listopadu byla v rámci OP Zaměstnanost vyhlášena Výzva č. 03_15_035.Výzva je zaměřená na podporu vzniku a provozu zařízení poskytujících pravidelnou péči o děti od narození, resp. od 1 či 3 let věku do zahájení povinné školní docházky za účelem zapojenírodičů do pracovního procesu.


Podporována budou zařízení péče o děti pro zaměstnance i pro veřejnost. Úspěšní žadatelé o podporu tedy budou moci poskytovat službu péče o dítě v následujících režimech:
1) Dětská skupina pro veřejnost.
2) Podniková dětská skupina.
3) Živnost volná/vázaná.
Škála oprávněných žadatelů je v rámci této výzvy velmi široká - žádat o podporu mohou předkládat mj. obchodní korporace, NNO, poradenské a vzdělávací instituce, školy a školská zařízení, obce a organizace zřizované obcemi a mnohé další subjekty.
Zájem o tuto výzvu ze strany žadatelů je mimořádný - upozorňujeme případné zájemce na to, že vyhlašovatel výzvy - MPSV - bude muset v brzké době přistoupit k uzavření výzvy z důvodu překročení celkové částky finančních prostředků, která je na projekty, které budou touto výzvou podpořeny, vyčleněna. Neváhejte tedy s přípravou a podáním vlastních projektových žádostí!
Chce se o této výzvě dozvědět víc? Neváhejte a kontaktujte nás!


« Aktuality

OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ ROZVOJ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PRO VEŘEJNOST I PODNIKY

 

› | OP ZAMĚSTNANOST PODPOŘÍ ROZVOJ ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PRO VEŘEJNOST I PODNIKY

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz