OP ZAMĚSTNANOST A PRVNÍ VÝZVY PRO ŽADATELE

21.08.2015 - V průběhu měsíce srpna byly v rámci Operačního programu Zaměstnanost zveřejněny první zajímavé výzvy zaměřené mj. na podporu sociálního podnikání, služeb péče o děti 1. stupně základních škol a další oblasti.



Výzva č. 03_15_015 je zaměřena na podporu sociálního podnikání. Zajímáte se o sociální podnikání, jeho principy a máte zajímavý podnikatelský záměr? Právě pro Vás je určena tato výzva. Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1.9.2015, žádosti bude možné předkládat do 30.11.2015. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 6 000 000 Kč, podpora je poskytována v režimu de minimis.  
 
Výzva č. 03_15_013 je zaměřena na podporu budování takových zařízení, která rodičům dětí 1. stupně základní školy umožní sladit pracovní rytmus s péčí o děti. Jedná se tedy např. o podporu rozšíření (a prodloužení) služeb školních družin a klubů, zajištění skupinové dopravy z hůře dostupných lokalit do škol, podporu příměstských táborů apod. Příjem žádostí o podporu byl zahájen 21.8.2015, žádosti bude možné předkládat do 16.10.2015. Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu je  6 000 000 Kč.
 
Zajímají Vás podrobnosti či informace k jiným výzvám? Neváhejte a kontaktujte nás! Podrobnější informace k výše uvedeným a dalším výzvám naleznete též na portálu ESF v ČR.


« Aktuality

OP ZAMĚSTNANOST A PRVNÍ VÝZVY PRO ŽADATELE

 

› | OP ZAMĚSTNANOST A PRVNÍ VÝZVY PRO ŽADATELE

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz