ODBORNÍCI Z ASISTENČNÍHO CENTRA, A. S. ZPRACOVALI NEJLÉPE HODNOCENOU ŽÁDOST PROJEKTU UNIQSURF

21.03.2018 - V uplynulých měsících se odborníci z Asistenčního centra, a.s. věnovali přípravě projektu UniQSurf, jehož žadatelem je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.



Unikátní projekt se zaměřuje na předaplikační výzkum a vývoj funkčních povrchů a hybridních materiálů pro aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech. Výsledkem bude vývoj mikrozařízení pro testování léčiv na 3D buněčných kulturách, vývoj bioadhezivních a antiadhezivních povrchů a nové hybridní materiály pro organokatalýzu, separační procesy a sekvestraci plynů.
 
Tento projekt byl nejlépe hodnocený ze všech podaných projektů, komise nenavrhla krácení žádné z položek 89 milionového rozpočtu.
 
Spolupráce se specialisty z Katedry biologie PřF Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem byla na velmi kvalitní a příjemné úrovni, což se odrazilo na výsledném zpracování.
Další informace naleznete i na stránkách univerzity: https://www.ujep.cz/cs/12245/dobra-zprava-ujep-nejlepe-hodnoceny-projekt-vyzvy-predaplikacni-vyzkum
 


« Aktuality

ODBORNÍCI Z ASISTENČNÍHO CENTRA, A. S. ZPRACOVALI NEJLÉPE HODNOCENOU ŽÁDOST PROJEKTU UNIQSURF

 

› | ODBORNÍCI Z ASISTENČNÍHO CENTRA, A. S. ZPRACOVALI NEJLÉPE HODNOCENOU ŽÁDOST PROJEKTU UNIQSURF

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz