Obnovení příjmu žádostí o záruky za úvěry pro podnikatele

08.03.2016 - 11. února 2016 byl zahájen příjem žádostí o záruky za úvěry do programu „ZÁRUKA 2015 až 2023“. Poskytovatelem záruky je Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s.Cílem programu je podpořit prostřednictvím záruk přístup malých a středních podnikatelů k bankovním úvěrům na realizaci jejich podnikatelských projektů.
Podnikatelé s méně než 50 zaměstnanci mohou získat záruky k úvěrům ve výši až 4 mil. Kč. Záruky jsou i nadále sjednávány bez poplatku ve zjednodušeném režimu. Malí a střední podnikatelé s méně než 250 pracovníky zaměstnávající osoby ze znevýhodněných skupin obyvatelstva mohou využít k získání úvěru záruku až do výše 20 mil. Kč.
Záruky jsou poskytovány k úvěrům bank, které mají s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a. s., uzavřenou dohodu o spolupráci.


« Aktuality

Obnovení příjmu žádostí o záruky za úvěry pro podnikatele

 

› | Obnovení příjmu žádostí o záruky za úvěry pro podnikatele

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz