NOVINKY Z OP RYBÁŘSTVÍ

17.08.2015 - První výzvy z tohoto programu by měly být vyhlášeny v září 2015 a budou orientované na inovace, investice do akvakultury, recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, investice do zpracování produktů. Příjem žádostí je plánován od října 2015.OP Rybářství zveřejnilo také na svých webových stránkách Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, z nichž se např. dozvíme, že žádosti o podporu se podávají výhradně přes Portál farmáře, řídícím orgánem je Ministerstvo zemědělství, zprostředkujícím subjektem je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), žadatel/příjemce zabezpečuje financování realizace projektu nejprve z vlastních zdrojů, realizace projektu a úhrada způsobilých výdajů do 12/24 měsíců od vydání Rozhodnutí (dle konkrétní výzvy), žádosti o platbu se podávají do 12/24 měsíců od data podpisu Rozhodnutí (dle konkrétní výzvy), výnosy/příjmy jsou přípustné, výše podpory činí 50% způsobilých výdajů, žádost o podporu se zasílá za každé opatření/záměr (počet předložených žádostí není omezen), do 2 měsíců od vyhotovení seznamu projektů doporučených k financování je nutné předložit dokumentaci k výběrovému řízení.
 


« Aktuality

NOVINKY Z OP RYBÁŘSTVÍ

 

› | NOVINKY Z OP RYBÁŘSTVÍ

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz