Novela zákona o investičních pobídkách

29.05.2015 - 1. 5. 2015 nabyla účinnosti novela zákona o investičních pobídkách, která v sobě zahrnuje celou řadu významných změn.Jedná se například o zavedení tzv. zvýhodněných průmyslových zón, které v průběhu června určí Vláda ČR, a ve kterých budou poskytovány atraktivnější formy podpor.

Nově zavedeno: pobídka ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí na 5 let ve zvýhodněných průmyslových zónách a pro strategické investiční akce se navyšuje hmotná podpora na pořízení majetku z 5 % na 10% a až na 12,5% z uznatelných investičních nákladů v případě kombinace strategické akce v průmyslu a technologických center. Došlo také k rozšíření regionů, ve kterých bude poskytována hmotná podpora na vytváření pracovních míst ve výši 100 – 300 tis. Kč na nové pracovní místo a podpora na školení a rekvalifikaci až do výše 50 % nákladů.

Změny v základních podminkách: vytvoření minimálně 20 nových pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu, zavádí se další typy podporovaných center strategických služeb (datová centra a centra zákaznické podpory -call centra). Snižují se požadavky na vytvoření minimálního počtu pracovních míst u technologických center a u center strategických služeb, odpadá podmínka financování investice z vlastních zdrojů.
 
Protože většina navrhovaných změn znamená další zpřístupnění investičních pobídek pro širší skupinu potenciálních investorů, stává se tento program velmi zajímavou alternativou vhodně doplňující nabídku připravovaných dotačních programů pro podnikatelské subjekty v rámci programovacího období EU 2014-2020.

Zdroj informací o podmínkách dotačního programu: http://www.czechinvest.org/
 


« Aktuality

Novela zákona o investičních pobídkách

 

› | Novela zákona o investičních pobídkách

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz