Nabídka nadstandardní kontroly podkladů k výběrovým řízením

06.02.2018 - Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) vychází maximálně vstříc žadatelům o dotaci nabídkou posouzení dokumentace k výběrovému řízení před jeho vyhlášením (ex ante) u projektů administrovaných v rámci Operačního programu Životní prostředí.Tato nabídka se týká již podaných projektů, u kterých kontrola ex ante není povinná a týká se všech výběrových řízení, bez ohledu na typ i druh výběrového řízení a jejich limity. Dokumentace bude posouzena výlučně v rozsahu zamýšlených kvalifikačních a hodnoticích kritérií, což jsou oblasti, ve kterých se nejčastěji chybuje a bývá udělována finanční korekce. Dokumentaci pro kontrolu je třeba dodat v plném rozsahu.

Cílem tohoto opatření, realizovaného SFŽP ČR nad rámec povinností zprostředkujícího subjektu, je pomoci žadatelům předcházet zbytečným chybám v projektech, které mohou mít za následek finanční korekci či zdržení realizace projektu v důsledku opakování výběrového řízení. Pokud tedy žadatel požádá o dobrovolnou kontrolu výběrového řízení a doloží kompletní podklady, bude mu vydáno nezávazné neformální posouzení nastavení kvalifikačních podmínek a hodnoticích kritérií a v duchu tohoto stanoviska pak SFŽP ČR přistoupí k povinným kontrolám v dalších fázích administrace.

Zdroj: http://www.opzp.cz/


« Aktuality

Nabídka nadstandardní kontroly podkladů k výběrovým řízením

 

› | Nabídka nadstandardní kontroly podkladů k výběrovým řízením

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz