​Na MPSV a MŠMT se finišuje příprava výzev

10.08.2015 - Už i další operační programy se dostávají do finální podoby výzev. Operační program Výzkum, vývoj a vzděláván a Operační program zaměstnanost má pro jednotZástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu, krajů, vysokých škol a dalších partnerů mají možnost předkládat své náměty na okruhy podpořených činností, velikosti projektů, okruhu příjemců a podobných podmínek výzev. I experti Asistenčního centra se těchto skupin účastní a při mnohahodinových jednání společně hledají kompromis mezi rozdílnými názory ministerských úředníků a partnerů s cílem zajistit nejlepší naplnění cílů výzev a jejich přínosů pro cílové skupiny. 


« Aktuality

​Na MPSV a MŠMT se finišuje příprava výzev

 

› | ​Na MPSV a MŠMT se finišuje příprava výzev

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz