MŠMT vyhlásilo výzvu na Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ

24.10.2017 - Pro rok 2018 a 2019 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu s číslem 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky vyhlásilo.Výzvy se zaměřuje na podporu rozvoje nebo vytvoření nových výukových kapacit (kmenových učeben) těch mateřských a základních škol, jejichž právní postavení nebo zacílení podpory není v souladu s dotačními tituly ostatních poskytovatelů dotací.

Rozsah nově vytvářených výukových kapacit je podmíněn prokázanou potřebností navyšované kapacity včetně odůvodněného rozsahu.

Žadatelem může být obec, svazek obcí nebo školská právnická osoba zřízená svazkem obcí.

Vyhlášení výzvy proběhlo 11.10.2017, termín pro předložení podkladů je 8.12.2017.

Ze státního rozpočtu je na tuto výzvu vyčleněno 330 mil. Kč. Minimálně lze žádat o 2 mil. Kč, maximálně pak o 30 mil. Kč. Minimální spolufinancování ze strany příjemce je stanoveno na 15 % z celkových způsobilých výdajů akce nebo 30 % z celkových způsobilých výdajů akce za předpokladu, že součástí akce bude rovněž výstavba tělocvičny.

Více informací naleznete zde: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/fond-rozvoje-kapacit-materskych-a-zakladnich-skol?lang=1&ref=m&source=email


« Aktuality

MŠMT vyhlásilo výzvu na Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ

 

› | MŠMT vyhlásilo výzvu na Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz