MŠMT podporuje Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci

19.07.2017 - Řídící orgán OP VVV zveřejnil dne 11. července 2017 výzvy na podporu Dlouhodobé mezisektorové spolupráce - č. 02_17_049 (ITI) a 02_16_026 .Cílem výzev je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu.

Součástí spoluprací může být rovněž vznik a vybavení společného výzkumného pracoviště.

Záměrem výzvy je především podpora:
- obousměrného přenosu jedinečných znalostí a zkušeností zapojených subjektů – propojení výzkumně aplikačních problémů s možnostmi, které poskytují poslední výzkumné poznatky;
- přenosu společných znalostí a zkušeností k cílovým skupinám.
 
Jedná se o kolové výzvy, jejichž žádosti je možné předkládat od 11. 7. 2017 do 15. 11. 2017.

Výzvy jsou zveřejněny zde:
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-049-dlouhodoba-mezisektorova-spoluprace-pro

http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-16-026-dlouhodoba-mezisektorova-spoluprace-dms-1?highlightWords=02_16_026
 


« Aktuality

MŠMT podporuje Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci

 

› | MŠMT podporuje Dlouhodobou mezisektorovou spolupráci

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz