Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. Výzvu programu OP PIK – POTENCIÁL.

09.08.2016 - Cílovou skupinou jsou malé a střední podniky (MSP), velké podniky. Výzva je zaměřena na podporu zavádění a zvyšování kapacit společností pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit.Program si klade za cíl prohloubení spolupráce společností s výzkumnými a vývojovými organizacemi, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst s potenciální možností zapojení společností do národních i evropských programů výzkumu a vývoje a s tím spojené trvale zvyšující se konkurenceschopnosti.
Podporovanými aktivitami jsou založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů / zařízení apod., pro MSP jsou podporovány též vybrané provozní náklady centra.
 

Datum zpřístupnění žádosti o podporu 1. 9. 2016 (8:00)
Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 15. 9. 2016 (8:00)
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 31. 10. 2016 (16:00)
 


« Aktuality

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. Výzvu programu OP PIK – POTENCIÁL.

 

› | Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo II. Výzvu programu OP PIK – POTENCIÁL.

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz