Metodický pokyn k podkladům k plné žádosti

09.10.2015 - V minulých dnech byl aktualizován metodický pokyn k podkladům k plné žádosti o dotaci pro kontrolu obvyklých cen stavebních prací a technologií.U požadavku na dodání projektové dokumentace bylo doplněno, že bude dostatečné dodání pouze částí A-D, s tím, že část E (dokladová část) je nepovinná. V případě dodávek technologií byl již z pokynu odstraněn požadavek na doložení 2-3 nabídek, a nyní je pouze uvedeno, že pokud žadatel disponuje cenovými nabídkami na dodávky veškeré nakupované technologie, doloží je do žádosti. Czechinvest doporučuje doložení alespoň jedné nabídky v případě dodávek technologií.

Metodický pokyn


« Aktuality

Metodický pokyn k podkladům k plné žádosti

 

› | Metodický pokyn k podkladům k plné žádosti

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz