Jak zaměstnat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu při minimální výši nákladů?

10.06.2015 - Dne 29. 5. 2015 vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 1. skupinu výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK). V rámci těchto výzev byla vyhlášena výzva k programu Partnerství znalostního transferu.Program je zcela nový a nikdy dříve nebyl v rámci prostředí ČR realizován. Cílem je posílit mobilitu a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou prostřednictvím účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v daném podniku. Absolvent se musí podílet na zlepšování výrobních procesů, nebo se může účastnit výzkumu a vývoje vedoucího k vytvoření nových produktů nebo služeb, popř. realizovat činnosti vedoucí ke zlepšení podnikových procesů.
Náklady spojené se zaměstnaneckým poměrem a činnostmi daného absolventa lze hradit z velké části z dotace, která může činit až 70%. Absolvent tak pracuje pod vedením pracovníka daného podniku a dohlíží na něj akademický pracovník z příslušné VŠ.
Tento program tak poprvé v ČR umožňuje zaměstnat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu s minimálními náklady, umožnit mu osvojit si činnosti v dané organizaci a získat tak kvalifikovanou pracovní sílu pro znalostně náročné činnosti, přičemž tento absolvent se může po ukončení projektu stát plně kvalifikovaným pracovníkem podniku.  
Příjem předběžných žádostí je v termínu od 2. 7. 2015 do 31. 8. 2015. Příjem plných žádostí je následně v termínu od 1. 9. 2015 do 30. 11. 2015.
Více informací, týkajících se příjemců, výše podpory, specifikace způsobilých výdajů a další, naleznete na www.asistencnicentrum.cz
 


« Aktuality

Jak zaměstnat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu při minimální výši nákladů?

 

› | Jak zaměstnat vysoce kvalifikovanou pracovní sílu při minimální výši nákladů?

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz