Evropská komise schválila v pořadí již pátý operační program

14.05.2015 - EU zainvestuje do nově schváleného OP Výzkum, vývoj a vzdělávání celkem 2,78 mld. EUR z celkové částky téměř 24 mld. EUR, která je pro ČR v období 2014–2020 k dispozici.Investice budou určeny zejména na rozvoj výzkumu a kvalitního vzdělávání na všech stupních. Cíle programu, který bude řídit MŠMT ČR, míří na další rozvoj výzkumu, vysokých škol a rovného přístupu ke vzdělávání. Školy mohou žádat o podporu nových vyučovacích metod, podpořeno je hostování zahraničních vyučujících na českých školách a rozšiřování nabídky kurzů a školení pro dospělé. Dílčí změny budou podpořeny rozsáhlejšími proměnami celého vzdělávacího systému.
              
Přijetí již pátého operačního programu je důležitou zprávou pro rozvoj výzkumu a vzdělávání v České republice. Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Ministerstvem školství odvedlo dobrou práci, která se projeví v dalších investicích do této oblasti. Je třeba podporovat vzdělávání a výzkum, tedy oblasti, které významně ovlivňují naši budoucnost,“ vyjádřila se k tématu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Jedná se o první operační program, který je financovaný ze dvou zdrojů - z Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
 
Žadatelům doporučujeme pravidelně sledovat aktualizovaný harmonogram výzev na http://dotaceeu.cz/cs/Kalendar-akci. První výzvy se očekávají již příští měsíc.
 
Zdroj
 


« Aktuality

Evropská komise schválila v pořadí již pátý operační program

 

› | Evropská komise schválila v pořadí již pátý operační program

© 2020 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz