Druhé kolo Dešťovky právě začalo

10.08.2017 - Dne 7.8.2017 byla vyhlášena druhá výzva, poskytovaná prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstvem životního prostředí.Očekávaný termín zahájení příjmu žádostí je 7. 9. 2017 od 10:00. Rozděleno bude celkem 240 milionů korun na realizaci opatření k úspoře vody. Zcela nově je polovina financí určena výhradně pro suchem ohrožené oblasti.

Z minulé výzvy, která byla spuštěna 2.5.2017, byla alokace vyčerpána za pouhý den. Největší zájem byl o nádrže na zachytávání dešťové vody pro splachování WC a zálivku zahrady. Celkem lidé podali 2 279 žádostí a dalších 3 260 žádostí za 74 437 251 korun zůstalo rozpracováno.

Ve druhém kole Dešťovky mohou majitelé rodinných a bytových domů žádat o dotaci ve třech kategoriích – zalévání, zalévání a splachování a využití přečištěné odpadní vody pro splachování WC.

Způsobilé výdaje:

1) Nákup výrobků, zařízení a technologií (např. akumulační nádrže, čerpadla, filtrační členy, zařízení pro hygienizaci užitkové vody), s výjimkou použitých výrobků a výrobků, které nejsou výrobcem určeny pro dané použití (např. použité cisterny, IBC kontejnery…).

2) Instalaci a zprovoznění systému (např. zemní práce, usazení a vzájemné propojení jednotlivých zařízení, úpravy svodů srážkové vody, úprava stávajících podzemních nádrží, úpravy vnitřních rozvodů užitkové vody, napojení zařízení na přívod elektrické energie).

3) Projektová příprava - jedná se zejména o výdaje za zpracování odborného posudku

Více informací můžete zjistit zde: http://destovka.eu/?gclid=CjwKEAjwiLDMBRDF586Bwe2Sq3ISJAAjZol_6UfJkomsprAzXiwdjsFsCxJ7I-_1urfb4MbIku90tRoCcWrw_wcB
 


« Aktuality

Druhé kolo Dešťovky právě začalo

 

› | Druhé kolo Dešťovky právě začalo

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz