DNE 15. 3. 2018 BYLY VYHLÁŠENÉ DVĚ VÝZVY Č. 080 A 118 OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

16.03.2018 - Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo dvě nové výzvy pro územní samosprávné celky s příjmem žádostí od 22. 3. 2018 do 15. 6. 2018.Pro výzvu č. 080 jsou oprávněnými žadateli obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů a dobrovolné svazky obcí vyjma území hl. m. Prahy (hl. m. Praha a jeho městské části), pro kterou je vyhlášena výzva č. 118.

Specifickými cíli obou výzev jsou SC 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže a SC 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Podpořeny budou tyto aktivity:
- Podpora řízení kvality
- Podpora tvorby strategických dokumentů
- Podpora procesního řízení v organizaci
- Nástroje komunikace s veřejností
- Realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Za tímto účelem bude podpořeno zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti.Model hodnocení u obou výzev je jednokolový, hodnocení bude probíhat až po konci příjmu žádostí.

Pro výzvu č. 080 činí alokace 285 000 000,-- Kč, míra spolufinancování dosahuje maximálně 5 %. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu je 1 000 000,-- Kč a maximální 10 000 000,-- Kč.

Pro výzvu č. 181 pak alokace dosahuje 14 250 000,-- Kč, míra spolufinancování je 5 %. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu činí 1 000 000,-- Kč, maximální 5 000 000,-- Kč.

Více informací naleznete zde: https://www.esfcr.cz/aktuality-opz/-/asset_publisher/0vxsQYRpZsom/content/vyhlaseni-vyzev-pro-uzemni-samospravne-cel-2?inheritRedirect=false
 


« Aktuality

DNE 15. 3. 2018 BYLY VYHLÁŠENÉ DVĚ VÝZVY Č. 080 A 118 OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

 

› | DNE 15. 3. 2018 BYLY VYHLÁŠENÉ DVĚ VÝZVY Č. 080 A 118 OPZ PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz