Aktuální čerpání programu Úspory energie

21.04.2017 - V právě probíhající II. Výzvě programu OP PIK Úspory energie vyhlášené dne 28.11.2016 bylo k 13.4.2017 podáno 70 žádostí v celkové výši přes 441 milionů korun.Tato částka představuje necelých 5% celkové alokace, která činí 11 mld. Kč.

V tomto programu je tak stále velké množství nevyčerpaných prostředků, které mohou podnikatelé využít na celou řadu investičních akcí spojených s úsporou energií od modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách, přes zavádění a modernizace systémů měření až po realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru.

Stále je tedy možné získat v rámci programu Úspory energie dotaci až 50% způsobilých výdajů a to až do výše 250 mil. Kč na jeden projekt. 


« Aktuality

Aktuální čerpání programu Úspory energie

 

› | Aktuální čerpání programu Úspory energie

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz