Aktualizace Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK

11.08.2015 - Od 1. 8. 2015 jsou v platnosti aktualizovaná Pravidla pro výběr dodavatelů v OP PIK. Nejdůležitější změnou oproti předchozí verzi Pravidel pro výběr dodavatelů je úprava způsobu kontroly VŘ v bodech 45) a 46).Dále byl mimo jiné upraven bod 39) U zakázek vyhlášených po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, nesmí zadavatel uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem před ukončením kontroly správnosti postupu zadavatele při realizaci výběrového řízení poskytovatelem dotace.

Aktuální znění PpVD je k dispozici na adrese http://www.czechinvest.org/data/files/pravidla-pro-vybur-dodavatelu-op-pik-1-8-2015-4997.pdf


« Aktuality

Aktualizace Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK

 

› | Aktualizace Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz