Aktualizace dokumentace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

16.09.2016 - V minulých dnech byly aktualizovány některé dokumenty v rámci OP PIK.Program Nemovitosti – Výzva I.

Byla aktualizována zvláštní část Pravidel pro žadatele a příjemce. Aktualizovaný dokument je ke stažení zde: http://www.czechinvest.org/data/files/nem-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-zvlastni-cast-4809-cz.pdf

Pravidla pro žadatele a příjemce z OPPIK – obecná část

Aktuální Pravidla pro žadatele a příjemce dotace – obecná část naleznete zde: http://www.czechinvest.org/data/files/ppzp-obecna-cast-23-8-2016-finalni-podoba-5731.pdf

Aktualizace Formuláře finanční analýzy

Byl aktualizován Formulář finanční analýzy, který je podkladem pro ekonomické hodnocení žadatele. Aktuální formulář naleznete zde: http://www.czechinvest.org/data/files/formular-financni-analyzy-2016-4856.xlsx


« Aktuality

Aktualizace dokumentace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

› | Aktualizace dokumentace Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

© 2021 Insion


Tento portál provozuje společnost
Asistenční centrum, a.s.
www.asistencnicentrum.cz

Partnerem je
Hospodářská komora České republiky
www.komora.cz