Státní fond podpory investic

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Velké projekty – 2. výzva

 

 

Oblast zaměření:     

 • Investiční podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
 • Cílem programu je provedení revitalizace pomocí odstranění stávající nevyužívané stavby a vybudování energeticky účinné novostavby na území zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně jiné, než hospodářské a bude sloužit široké veřejnosti.

 

Kdo může žádat:

 • Právnické osoby

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována formou dotace.
 • Dotace převyšující 30 mil. Kč až do výše 500 mil. Kč.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • odstranění stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží,
 • provedení nové stavby na území se starou stavební zátěží, která nahrazuje odstraněnou původní stavbu.
 • revitalizací brownfieldů musí vzniknout občanské vybavení určené pro vzdělávání, výchovu, sport, kulturu, společenské účely, sociální služby, péči o rodinu, potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva, plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby.

 

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze poskytnout, pokud revitalizací bude dosaženo toho, že:
 • stavba bude mít spotřebu neobnovitelné primární energie, která je alespoň o 20 % nižší než požadavek na budovu s téměř nulovou spotřebou energie podle zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov a
 • nová stavba nesmí být postavena mimo půdorys odstraněné stavby, ledaže by přesah mimo půdorys odstraněné stavby činil nejvýše 5 % zastavěné plochy odstraněné stavby.

 

Termíny:
Vyhlášení výzvy:                   1. 2. 2023
Příjem žádostí:                     20. 2. 2023 – 20. 4. 2023
Alokace na výzvu:                 609 600 000 Kč

 

Mám zájem o bližší informace: