Státní fond podpory investic

Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití

Velké projekty – 1. výzva

 

Oblast zaměření:     

 • Investiční podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití
 • Cílem programu jsou energeticky účinné revitalizace nevyužívaných a zanedbaných brownfieldů, které často dlouhodobě chátrají tak, aby je bylo možno znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji. Následné využití brownfieldů bude převážně nepodnikatelského charakteru a bude sloužit široké veřejnosti.

 

Kdo může žádat:

 • Právnické osoby

 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • Podpora je poskytována formou dotace.
 • Dotace převyšující 30 mil. Kč až do výše 500 mil. Kč.

 

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • stavební úprava nebo nástavba stavby, která je součástí území se starou stavební zátěží,
 • revitalizací brownfieldů musí vzniknout občanské vybavení určené pro vzdělávání, výchovu, sport, kulturu, společenské účely, sociální služby, péči o rodinu, potřeby složky integrovaného záchranného systému nebo ochranu obyvatelstva, plnění úkolů v rámci veřejné správy nebo zdravotní služby.

 

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze poskytnout, pokud revitalizace splňuje požadavky na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií, přičemž revitalizací bude dosaženo
 • nejméně 30 % úspory neobnovitelné primární energie proti klasifikaci referenční budovy, nebo
 • zlepšení o dvě klasifikační třídy energetické náročnosti budovy podle vyhlášky o energetické náročnosti budov,
 • minimálně 90 % výše dotace musí být vynaloženo na splnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle zákona o hospodaření energií.

 

Termíny:
Vyhlášení výzvy:                  1. 2. 2023
Příjem žádostí:                     20. 2. 2023 – 20. 4. 2023
Alokace na výzvu:                1 422 400 000 Kč

 

Mám zájem o bližší informace: