Státní fond podpory investic

Zateplování

 

Cíl programu:

Výzva je zaměřena na podporu energetické modernizace bytových domů prostřednictvím stavebních úprav, jejichž realizace povede ke snížení energetické náročnosti budov nejméně o 20 % oproti stavu před rekonstrukcí.

 

Kdo může žádat:

 • vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů nebo nemovitostí, jejichž součástí je bytový dům;
 • společenství vlastníků;
 • bytová družstva.

Program platí pro celé území České republiky kromě hlavního města Prahy.

 

Podporované aktivity:

 • zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí;
 • pořízení a instalaci stínění v exteriéru;
 • rekuperaci;
 • výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za hlavní nový zdroj tepla, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie nebo za tepelné čerpadlo;
 • výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva pořízením a instalací zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající ke svému provozu obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn a pokrývající energetické potřeby bytového domu;
 • výměnu stávajícího zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody na fosilní paliva za nový zdroj, který ke svému provozu využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie, včetně jeho instalace;
 • pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží;
 • pořízení a instalace centrálního vytápění v bytovém domě;
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
 • regulaci otopné soustavy nebo její modernizaci včetně výměny rozvodů tepla a otopných těles;
 • pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona;
 • výměnu vnějších oken a dveří;
 • výměnu výtahu.

Alokace:

 • 1 mil. Kč

 

Míra podpory:

 • Úvěr může být poskytnut ve formě podpory v režimu blokové výjimky, a to do takové výše, aby zbývající náklady uvedené v položkovém rozpočtu nepokryté tímto úvěrem tvořily alespoň 30 % poskytnutého úvěru (což odpovídá max. výši 76,92 % z celkových nákladů na energetickou modernizaci).
 • Úvěr může být poskytnut v režimu podpory de minimis do maximální výše 90 % nákladů na energetickou modernizaci (způsobilých nákladů).
 • Minimální výše úvěru může činit 500 000 Kč a maximální výše pak 90 000 000 Kč.

 

 

Termíny výzvy:

 • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:            termíny budou upřesněny, na rok 2022 není naplánováno
 • Příjem žádostí:                                              termíny budou upřesněny

 

 

Mám zájem o bližší informace: