Státní fond podpory investic

Výstavba pro obce


Příjemci:
Obec nebo dobrovolný svazek obcí, dále také městská část nebo městský obvod (jsou-li k tomu oprávněny).


Zaměření podpory:
Pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace.


Typové aktivity:

 • novostavba sociálního domu nebo část smíšeného domu;
 • stavební úprava prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu nebo sociální byt;
 • nástavba nebo přístavba, kterou vznikne sociální byt;
 • stavební úprava bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;
 • modernizaci nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;
 • koupi sociálního bytu, sociálního domu nebo části smíšeného domu.


Předpokládaný termín příjmu žádostí: bude upřesněno

Míra podpory: 100 % (nejvýše však do částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy)

Možnost úvěru (až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru).

 • až do výše 100 % celkových uznatelných nákladů (CUN) akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok),
 • až do výše 85 % CUN akce v případě výstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (dálnice, silnice I. třídy, dráha nebo dopravně významný vodní tok),
 • až do výše 75 % CUN akce v případě modernizace, rekonstrukce či opravy místa křížení
  s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy) a
 • až do výše 65 % CUN akce v případě výstavby nového místa křížení s nadřazenou infrastrukturou (silnice II. nebo III. třídy).

     

 

Mám zájem o bližší informace: