Státní fond dopravní infrastruktury

Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy


Příjemci:

 • kraj,
 • jeho organizační složka, nebo
 • jeho příspěvková organizace, která vykonává správu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje.


Zaměření podpory:
Výzva je zaměřena na zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy.


Typové aktivity:

 • odstranění nehodových lokalit se stromy dle seznamu lokalit
 • osazení zábran proti podjetí motocyklisty a zajištění protismykové úpravy
  v nehodových obloucích motocyklistů dle seznamu lokalit
 • odstranění obecně nehodových lokalit dle seznamu lokalit
 • obnova svislého a vodorovného dopravního značení u železničních přejezdů
  na krajských komunikacích, s výjimkou lokalit, kde bude docházet ke zvýšení úrovně zabezpečení železničních přejezdů dle koncepce Správy železnic


Předpokládaný termín příjmu žádostí: do 25. června 2021

Míra podpory: 85%

     

 

Mám zájem o bližší informace: