Operační program životní prostředí (OPŽP)

Výzva 11 – SC 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici

 

Příjemci: kraje, obce, státní podniky, organizační složky státu, dobrovolné svazky obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, školy a školská zařízení, nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, městské části hl. m. Prahy – pouze na projekty realizované mimo území hl. m. Prahy, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Zaměření podpory:

Obnovitelné zdroje energie ve veřejných budovách.

Typové aktivity:

  • Zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie jak ve veřejných budovách, tak v konečně spotřebě energie ve veřejné infrastruktuře.
  • Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy.
  • Výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro zajištění dodávek systémové energie ve veřejném sektoru.
  • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu, zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE. Součástí projektu může být i rekonstrukce otopné soustavy.
  • Instalace solárně – termických systémů.
  • Instalace fotovoltaických systémů.
  • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.
  • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

 

Cílová území: celá ČR, mimo hl. m. Prahy

Alokace: 825 mil. Kč

 

Příjem žádostí: 24.8.2022 – 31.5.2023

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: