Operační program životní prostředí (OPŽP)

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Sběrné dvory, systémy odděleného sběru a svozu zejména KO.

 

Příjemci: veřejné i soukromé subjekty

Zaměření podpory:

Sběrné dvory, systémy odděleného sběru a svozu zejména KO.

Typové aktivity:

  • Výstavba a modernizace sběrných dvorů.
  • Oddělený sběr a svoz, door-to-door, PAYT.
  • Oddělený sběr a svoz gastroodpadů z gastroprovozoven.
  • Kombinace s projekty kompostérů, RE-USE center.

 

Míra podpory: max. 85 %, 40 % pro systémy sběru a svozu

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: