Operační program životní prostředí (OPŽP)

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo obalů.

 

Příjemci: veřejné i soukromé subjekty

Zaměření podpory:

Prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo obalů.

Typové aktivity:

  • Pořízení opakovaně použitelného nádobí a obalů.
  • Infrastruktura pro mytí a uskladnění.
  • Infrastruktura pro snížení množství obalů.
  • Kombinace s projekty kompostérů, sběrnými dvory, RE-USE center.

 

Míra podpory: max. 85 %

 

Mám zájem o bližší informace: