Operační program životní prostředí (OPŽP)

Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů, RE-USE centra.

 

Příjemci: veřejné subjekty

Zaměření podpory:

Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů, RE-USE centra.

Typové aktivity:

  • Projekty na prevenci vzniku BRKO – domácí a komunitní kompostéry.
  • Opětovné použití domácí, zahradní, opravárenské vybavení, sportovní, oblečení, textil, knihy, elektrozařízení, atd.
  • Kombinace výše uvedeného.

 

Míra podpory:     70 % + 15 % bonifikace při pořízení kompostérů obsahujících recyklát

                            85 % RE-USE centra

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: