Operační program Zaměstnanost+

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

 

Příjemci:

Malé, střední i velké podniky.

Zaměření podpory:

Vzdělávání zaměstnanců – peníze na tvorbu a implementaci systematického, koncepčního a dlouhotrvajícího plánu vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Typové aktivity:

Zaměstnavateli bude hrazena nadměrná část nákladů (85 %) vynaložených na odborný rozvoj zaměstnanců ve formě nákupu služeb od vzdělávací agentury. Podpora bude stanovena na základě počtu skutečně absolvovaných osobohodin v ukončených vzdělávacích kurzech.

Podporované oblasti vzdělávání:

 • obecné IT,
 • specializované IT,
 • měkké a manažerské dovednosti,
 • jazykové vzdělávání,
 • účetní, ekonomické a právní kurzy,
 • technické a jiné odborné vzdělávání,
 • interní lektor.

Podmínky dotačního programu:

 • zapojení pouze zaměstnanců pracujících na HPP nebo DPČ,
 • realizace mimo území hl. m. Prahy (sídlo společnosti v Praze být může),
 • minimální rozsah vzdělávací aktivity: 40 hodin / účastníka,
 • prezenční vzdělávání,
 • zaměření vzdělávací aktivity na další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání zaměření zejména na zvýšení, prohlubování, obnovení, udržení nebo změnu stávající kvalifikace zaměstnanců,
 • maximální doba realizace: 24 měsíců.

Míra dotace: 85 % (0,5 mil. Kč – 10 mil. Kč na projekt)

Příjem žádostí: do 6. 4. 2023

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: