Národní program Životní prostředí

Výzva č. 14/2016: Územní studie krajiny


Příjemci:
Obce s rozšířenou působností, dle § 2 zákona č. 314/2002 Sb.


Zaměření podpory:
Podpoření zpracování Územních studií krajiny, které budou sloužit jako odborné komplexní dokumenty umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení krajiny s využitím koordinační úlohy územního plánování.


Typové aktivity:

  • podpora pořizování územních studií krajiny.


Příjem žádostí: do 31. 12. 2023

Alokace: 35 000 000 Kč

Míra podpory: 10 %

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: