Národní plán obnovy

Digitální vysokokapacitní sítě

  Hlavní ambicí komponenty je prostřednictvím sítí s velmi vysokou kapacitou (VHCN) zajistit v maximální možné míře přístup k datovým službám prostřednictvím připojení k internetu pro obyvatele, podnikatele, veřejnou správu a socioekonomické aktéry, zejména ve venkovských oblastech, a dosáhnout stavu, aby bylo možné fakticky bez omezení využívat potenciál technologického vývoje a digitalizace na celém území státu. Současně by se měly vytvořit podmínky podporující rozvoj sítí a služeb 5. generace (5G), zejména v oblastech doplňujících rozvojová kritéria stanovená aukcí kmitočtů.

  Cíl programu:

  Cílem komponenty jsou robustní a spolehlivé sítě VHCN a ekosystém pokročilých bezdrátových sítí včetně sítí 5G představující základní předpoklad pro přechod na rozsáhlejší digitalizaci.

  Aktivity:

  • zlepšení prostředí pro budování sítí elektronických komunikací,
  • podpora rozvoje ekosystému sítí 5G a dalšího rozvoje těchto sítí,
  • vybudování vysokokapacitního připojení,
  • dokrytí koridorů sítěmi 5G a podpora rozvoje sítí 5G,
  • podpora rozvoje mobilní infrastruktury sítí 5G v investičně náročných bílých místech na venkově,
  • vědeckovýzkumné činnosti související s rozvojem sítí a služeb 5G.

  Kdo může žádat:

  • veřejnoprávní subjekty a v některých oblastech podnikatelé v elektronických komunikacích a držitelé přídělů na kmitočty používané pro sítě 5G.

  Alokace:

  • 5,7 mld. Kč.

  Termíny výzvy:

  • Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:                 4. Q 2021

   

   

  Mám zájem o bližší informace: