Národní plán obnovy

Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití

 

Příjemci: Obce a kraje

Podnikatelské subjekty zejména malí a střední podnikatelé a místní firmy a občané jako uživatelé nově zrekonstruované infrastruktury.

Zaměření podpory:

Revitalizace zanedbaných a nedostatečně využívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové plochy a objekty pro průmysl a podnikání. Prostřednictvím nového využití těchto areálů budou vytvořeny podmínky k hospodářskému oživení regionů.


Podporované aktivity:

  • revitalizace zastaralých a nevyužívaných areálů a jejich přeměna na průmyslové a podnikatelské plochy,
  • rekonstrukce objektu brownfieldu nebo demolice brownfieldu a výstavba nové budovy, energeticky vysoce úsporné budovy
  • převažující využití pro podnikání, doplňkově nepodnikatelské využití (např. výstavba obecních bytů)

Výzva: 2.Q/2022

Zahájení příjmu předběžných žádostí: 21. 3. 2022

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: