Národní plán obnovy

Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie

Reformy v rámci této komponenty pokrývají celé spektrum digitální ekonomiky, která je (v rámci digitalizace) jedním z hlavních nástrojů obnovy a zvýšení konkurenceschopnosti podniků dle Evropské komise.

Cíl programu:

Skokově posunout českou ekonomiku v oblasti moderních digitálních technologií, které budou motorem hospodářského oživení a návratu k hospodářskému růstu. Tyto technologie jsou základem digitální transformace podniků, především malých a středních (SME).

Aktivity:

  • Koordinace digitální transformace ekonomiky zasažené koronavirovou krizí, přenos nejlepší praxe a know-how - řídící aktivita digitální transformace české ekonomiky, zahrnuje proměnu systému koordinace podpory digitální ekonomiky a projekty, které propojí a zkoordinuji veškeré aktéry v oblasti digitální agendy a digitální transformace, vytvoří samotný institucionální a technologický základ pro skokovou transformaci a prostředky pro přenos dobré praxe, a to zejména v návaznosti na klíčové aktivity Evropské komise v této oblasti.
  • Ucelená podpora investic a rozvoje inovativních firem, start-upů, projektů a nových technologií – zahrnuje koinvestiční a dotační programy a další podpůrné aktivity pro přímou podporu vzniku nových technologií ve firmách typu start-up a spin-off, a to včetně jejich inkubace, akcelerace a internacionalizace.
  • Podpora strategických odvětví – obsahuje konkrétní podporu VVI ve strategických odvětvích, a to v oblastech, které byly buď zásadně zasaženy koronavirovou krizí a/nebo nabízí zásadní potenciál pro další budoucí růst. Součástí je flagship projekt pro podporu kvantové komunikační infrastruktury.

Kdo může žádat:

  • podnikatelské subjekty, především malé a střední, veřejné subjekty.

Alokace:

5,7 mld. Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://narodni-plan-obnovy.cz/

 

Mám zájem o bližší informace: