Národní plán obnovy

Digitální ekonomika a společnost, inovativní start-upy a nové technologie

Reformy v rámci této komponenty pokrývají celé spektrum digitální ekonomiky, která je (v rámci digitalizace) jedním z hlavních nástrojů obnovy a zvýšení konkurenceschopnosti podniků dle Evropské komise.

Kdo může žádat:

  • podnikatelské subjekty, především malé a střední.

 

Na co lze získat podporu (příklady aktivit):

  • vznik nových inovativních firem, řešení a projektů,
  • přenos do podnikové sféry prostřednictvím infrastruktury digitální transformace,
  • přímá podpora digitalizace a nasazení nových technologií v podnicích.


Cíl programu:

Skokově posunout českou ekonomiku v oblasti moderních digitálních technologií, které budou motorem hospodářského oživení a návratu k hospodářskému růstu. Tyto technologie jsou základem digitální transformace podniků, především malých a středních (SME).

 


Aktivity:

  • zvýšení intenzity digitalizace a prosazování inovací ve firmách, zejména SME, a to v souladu s definovanými standardy Průmyslu 4.0, digitalizací a klíčovými trendy perspektivních odvětví,
  • podpora rozvoje inovačního ekosystému, zejména pak inovativních start-upů,
  • podpora adopce a rozvoje nových technologií, zejména umělé inteligence a decentralizovaných resilientních technologií, a to včetně společenských a ekonomických dopadů digitalizace.

 

Alokace:

  • 5,0 mld. Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: