Národní plán obnovy

Cirkulární řešení v podnicích

Cíl programu:

Opatření by měla směřovat na podporu a rozvoj cirkulárních řešení u podnikatelských subjektů, zejména na investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů, investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými, optimalizace materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití, projekty a realizace průmyslové symbiózy a další investiční podnikatelské projekty vedoucí k přechodu na oběhové hospodářství. V rámci investice budou rovněž podporovány projekty zabývající se cílenou aplikací recyklovaných materiálů ve výrobcích.
 

Aktivity:

 • Pořízení inovativních technologií na získávání, zpracování a využívání druhotných surovin z výrobků a materiálů s ukončenou životností a na výrobu výrobků s obsahem druhotných surovin.
 • Podpora inovativních technologií k získávání a zpracování druhotných surovin (např. vedlejší produkty, neodpady, neshodné výrobky a další).
 • Investice do inovativních technologií umožňujících nové nebo vyšší využití druhotných surovin jako náhrady primárních zdrojů.
 • Investice do inovativních technologií ke snížení materiálové náročnosti výroby a náhrady primárních vstupních surovin druhotnými.
 • Optimalizace materiálového ekodesignu výrobků za účelem usnadnění recyklace a opětovného použití.
 • Projekty a realizace průmyslové symbiózy.
 • Zlepšení materiálové recyklace odpadů a jejich opětovného použití.
 • Důraz na zpětné uzavírání materiálových cyklů, zejména podporou materiálové recyklace.
 • Zavádění materiálového ekodesignu výrobků (podpora inovativních výrobních technologií uplatňujících remanufacturing.
   

Kdo může žádat:

 • podnikatelské subjekty na území celé ČR.
   

Alokace:

 • 1,0 mld. Kč.
   

Míra podpory:

 • 40 % (očekávaná výše, bude upřesněno dle výzvy).
   

Termíny výzvy:

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy:                          4. Q 2021

 

https://narodni-plan-obnovy.cz/

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: