Modernizační fond

Modernizace soustav veřejného osvětlení (LIGHTPUB)

 

Poskytovatel:               Státní fond životního prostředí
Oblast zaměření:          investice do modernizace energetických systémů a zlepšení energetické účinnosti

 

Cíl programu:

Modernizační fond je jedním z nástrojů zaměřujících se na oblast klimatu a energetiky, který přispívá k zajištění přechodu EU na udržitelnější hospodářství. Program LIGHTPUB je jedním z programů Modernizačního fondu, který je zaměřen na podporu rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení s možností instalace inovativních prvků.

 

Kdo může žádat:

  • Obce a městské části, příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části, které vlastní nebo provozují soustavu veřejného osvětlení.

 

Na co lze získat podporu (příklady podporovaných aktivit):

  • Rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení.
  • Modernizace světelných zdrojů, svítidel a optimálního prostorového uspořádání a využití světelných míst.
  • Regulace světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů v jednotlivých fázích provozu soustavy veřejného osvětlení.
  • Automatizace, optimalizace řízení a monitorování provozu soustav veřejného osvětlení s cílem snížení spotřeby energie.
  • Související opatření umožňující budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské infrastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, např.:
  • alternativních pohonů v dopravě,
  • instalaci prvků inteligentních dopravních systémů a optimalizaci dopravy,
  • inteligentních systémů nakládání s odpady,
  • optimalizace využití energie a vody.

Termíny výzvy:
Výzva:                                                     1. pol. 2022
Příjem žádostí:                                        bude upřesněno dle výzvy

 

 

Pozn. V tomto resumé jsou uvedeny předběžné údaje dostupné na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

Mám zájem o bližší informace: