Modernizační fond

Modernizace soustav veřejného osvětlení (LIGHTPUB)

Příjemci:

Obce a městské části, příspěvkové organizace zřizované obcí nebo městskou částí, obchodní korporace se 100% podílem obce nebo městské části, které vlastní nebo provozují soustavu veřejného osvětlení.

 

Zaměření podpory:

Snižování energetické náročnosti soustavy veřejného osvětlení, zvyšování účinnosti svítidel, vhodnou volbu světelných zdrojů, s přidanou hodnotou využívání inovativních technologických prvků.

 

Typové aktivity:

 • rekonstrukce a modernizace soustav veřejného osvětlení,
 • modernizace světelných zdrojů, svítidel a optimálního prostorového uspořádání,
 • regulace světelného toku a zrovnoměrnění odběru proudů,
 • automatizace, optimalizace řízení a monitorování provozu soustav veřejného osvětlení,
 • související opatření umožňující budoucí zapojení soustav veřejného osvětlení do širší městské infrastruktury instalací inovativních technologických prvků, které mají pozitivní vliv na rozvoj, např.:
  • alternativních druhů dopravy,
  • instalaci prvků inteligentní dopravy a její optimalizaci,
  • inteligentních systémů odpadového hospodářství,
  • optimalizace využití energie a vody.

Alokace: 3 mld. Kč

Předpokládaný termín příjmu žádostí: v průběhu roku 2021

Míra podpory: až 80 %

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: