Ministerstvo průmyslu a obchodu

PROGRAM EFEKT III


Příjemci:

  • veřejnoprávní právnické osoby – obec, organizační složka státu, kraj, hlavní město Praha, městská část, město, městys, příspěvková organizace, státní podnik, statutární město, svazek obcí, školská právnická osoba, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, veřejná nezisková ústavní zdravotnická zařízení,
  • obchodní korporace – akciová společnost, družstvo, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost ostatní,
  • fyzické osoby podnikající.

Zaměření podpory:

Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu.

Typové aktivity:

  • tvorba dokumentů, organizace (definici procesů, odpovědností, toků informací apod.), příprava systémů pro monitorování a vyhodnocování spotřeby energie a zavedení systému energetického managementu do praxe.

Míra dotace: 90 % (maximální výše podpory 500 tis. Kč)

Příjem žádostí otevřen do 30.4.2023

Mám zájem o bližší informace: