Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora rozvoje regionů 2021 - Podpora obnovy a rozvoje venkova


Příjemci:
'Předpoklad obce


Zaměření podpory:
Podpořit obnovu a rozvoj obcí do 3 000 obyvatel, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR. Nastavení podprogramu předpokládá participaci místních obyvatel, sdružení a občanských spolků při obnově a rozvoji obcí v souladu s místními tradicemi.


Typové aktivity:

  • Podpora obnovy místních komunikací
  • Podpora obnovy sportovní infrastruktury
  • Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury
  • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
  • Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
  • Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
  • Podpora dostupnosti služeb
  • Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí


Předpokládaný termín příjmu žádostí: bude upřesněno

Míra podpory: 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: