Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora revitalizace území 2023

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

Příjemci:
Obce, kraje

Zaměření podpory:
Demolice budov dříve využívaných k bydlení, ubytování či rekreaci v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality

Typové aktivity:

  • Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení.
  • Příprava území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.

Předpokládaný termín příjmu žádostí: bude upřesněno

Míra podpory: 50 až 70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: