Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora revitalizace území 2021

Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách


Příjemci:
Předpoklad obce

Zaměření podpory:
Demolice budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality


Typové aktivity:

  • Demolice objektu bude následována celkovou revitalizací prostoru, včetně možné výstavby objektu, který bude sloužit jinému účelu než sociálnímu bydlení.
  • Připravit území tak, aby jej bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce
    a zamezit tak vzniku oblastí se sociální segregací.


Předpokládaný termín příjmu žádostí: bude upřesněno

Míra podpory: 70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mám zájem o bližší informace: